تابلو فشار ضعیف:

تابلو های فشار ضعیف یا همان LV Switchgear به تابلوهایی گفته می شود که در سطح ولتاژ کمتر از 1000 ولت قرار دارند و ولتاژ نامی آن ها 690 ولت و ولتاژ بهره برداری یا سرویس 400 ولت می باشد و نیز استاندارد های ساخت این تابلو ها براساس استانداردهای بین المللی  IEC61439 و IEC60439 می باشد.

به طور کلی تابلو های فشار ضعیف ارتباط بین تجهیزات برای تولید(ژنراتورها) ,انتقال (کابل ها و خطوط انتقال),تبدیل انرژی الکتریکی (ترانسفورماتورها) برقرار می کنند تا بارهایی از قبیل موتورها,شیرهای برقی ,تجهیزات IT و… بتوانند انرژی لازم خود را مصرف کنند و وظیفه خود را انجام دهند.

تکنولوژی ساخت تابلوهای فشار ضعیف براساس نیاز و کاربرد های خاص به سه دسته طبقه بندی شده اند:

  • تابلو های کشویی
  • تابلو های پلاگین
  • تابلو های فیکس

تابلو های فشار ضعیف ما براساس طرح ) SIVACONسیواکن  ( شرکت Siemens می باشد  که طبق استاندارد های بین المللی ساخته شده است و جزء تکنولوژی و فناوری های بروز دنیا محسوب می شود.

این تابلوها از لحاظ جریانی تا 7400 آمپر و از لحاظ ولتاژی تا 1000 ولت قابل استفاده هستند و نکته بسیار مهم درخصوص این تابلوها حفاظت در مقابل تماس با بخش های خطرناک و برق دار است که در فرم های جداسازی وIP های مختلفی طبقه بندی شده اند.

انواع این تابلو:

  • OFW
  • FCB
  • OFPM
  • PFC
  • CCS
  • OFF3,4