ضریب توان در یک سیستم الکتریکی AC اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری گفته می شود و مقداری بین صفر تا یک دارد. توان واقعی در واقع توانایی یک مصرف کننده برای تبدیل انرژی اکتریکی به دیگر شکل های انرژی را نشان می دهد درحالی که توان ظاهری دراثر اختلاف بین ولتاژ و جریان پدید می آید که باتوجه به نوع بارها ومیزان راکتیو آن ها توان ظاهری می تواند از توان واقعی نیز بیشتر باشد.

 

                                            جهت مشاهده ادامه توضیحات اینجا کلیک کنید