تابلو MCC یا تابلو کنترل کننده مرکزی موتور ,تابلویی است برای کنترل چند یا همه موتورهای الکتریکی در یک بخش مرکزی که نقطه اشتراک آنها در POWR BUS می باشد و در هر بخش تجهیزات مختلفی از قبیل فیوز,بی متال,کلید قطع کننده,پوش باتون,VFD,سافت استارتر,لوازم اندازه گیری و در برخی موارد PLC به کار گرفته می شود.این تابلوها معمولا در بخش فشار ضعیف از ۲۰۳ ولت تا ۶۰۰ ولت و در بخش فشار متوسط جهت موتورهای بزرگ از ۲۳۰۰ ولت تا ۱۵۰۰۰ ولت مورد استفاده قرار می گیرند.

 

                                            جهت مشاهده جزییات این محصول اینجا کلیک کنید