سافت استارتر

  روش های مختلفی جهتی راه اندازی و کنترل الکتروموتور از قبیل راه اندازی مستقیم (DOL) , ستاره مثلث و... وجود دارد . سافت استارتر نیز یکی از تجهیزاتی است…

کلید حرارتی MPCB

کلید های حرارتی یا MPCB (Motor Protection Circuit Breaker)  به کلید های محافظ موتور معروف هستند که موتور را در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند که…

کلید اتوماتیک MCCB

  این کلید از خانواده کلیدهای اتوماتیک و به کلیدهای کمپکت معروف هستند که به صورت 3 پل و 4 پل در بازار موجود می باشند که رنج جریانی این…

کلید هوایی ACB

  این کلید از خانواده کلیدهای اتوماتیک می باشد که به صورت 3 پل و 4 پل در بازار یافت می شوند که رنج جریانی این کلیدها از 630 آتا…