تابلو RTU&SCADA:

تابلوهای RTU&SCADA به عنوان یک سیستم کنترلی محسوب می شوند که از رایانه ها,ارتباط داده ای شبکه ای ورابط کاربری گرافیکی استفاده می کند تا فرآیند های نظارتی را مدیریت کند.

در یک سیستم اسکادا ,اتاق کنترل می تواند بر پایه داده های بدست آمده دستورات لازم را صادر کند.

سیستم های اسکادا برای مانیتور کردن یا کنترل فرآیندهای شیمیایی,حمل ونقل,سیستم های آبرسانی شهری,کنترل تولید وانرژی الکتریکی ودر خطوط نفت وگاز استفاده می شود.

تابلو های RTU&SCADA  ما براساس طرح ریتال می باشد که در انواع سوئینگ دار و با درب شیشه ای یا ساده ارائه می شود

ویژگی ها:

  • ارسال اطلاعات از طریق پروتکل ها
  • دریافت وارسال سیگنال های آنالوگ ودیجیتال
  • امکان صدور فرمان به صورت اتوماتیک
  • قابلیت برنامه ریزی
  • اسکن داده ها
  • گزارش دهی
  • ثبت ورکورد رخداد ها
  • دسترسی از جلو وعقب تابلو
  • تعمیر ونگهداری آسان

محصولات مرتبط:

  محصولات تابلو برق 


  تابلو فشار ضعیف

  تابلو MCC

  تابلو PCC

  تابلو PFC

  تابلو Out door

  تابلو فشار متوسط

  تابلو کشویی unisafe

  تابلو Uniswitch

  تابلو سنتی

 تابلو کنترل و اتوماسیون

  تابلو AVR

  تابلو PLC

  تابلو RTU & Scada

  کنترل و حفاظت

  تابلو هوشمند BMS