تابلو PLC:

PLC یا همان Programmable Logic Controller یک کامپیوتر دیجیتال صنعتی است که برای کنترل فرآیند تولید از قبیل خط های تولید سری, ربات ها و.. مورد استفاده قرار می گیرد.

PLC   یک مثال مناسبی از سیستم های Real Time می باشد که خروجی و نتیجه عملکرد ها به صورت واقعی می باشند یعنی ورودی هایی که در لحظه دریافت می شوند نسبت به آن ها خروجی مناسب نیز در همان لحظه صادر میگردد.

تابلو های PLC  ما از نوع طرح ریتال یا طرح CCS شرکت Siemens می باشد که می توان به صورت سوینگ دار با درب شیشه ای یا ساده ارائه داد .

ویژگی ها:

  • دریافت و ارسال اطلاعات از طریق پروتکل های مختلف
  • دریافت وارسال سیگنال های آنالوگ ودیجیتال
  • امکان صدور فرمان به صورت اتوماتیک و دستی
  • وایرینگ متفاوت نسبت به سطح ولتاژ و نوع عملکرد(از لحاظ رنگ وسایز)
  • قابلیت برنامه ریزی
  • دسترسی از جلو وعقب تابلو
  • تعمیر ونگهداری آسان

محصولات مرتبط:

  محصولات تابلو برق 


  تابلو فشار ضعیف

  تابلو MCC

  تابلو PCC

  تابلو PFC

  تابلو Out door

  تابلو فشار متوسط

  تابلو کشویی unisafe

  تابلو Uniswitch

  تابلو سنتی

 تابلو کنترل و اتوماسیون

  تابلو AVR

  تابلو PLC

  تابلو RTU & Scada

  کنترل و حفاظت

  تابلو هوشمند BMS