تابلو های فشار متوسط:

تابلوهای فشار متوسط یا MV Switchgear تابلوهایی هستند که در سطح ولتاژ فشار متوسط از 1کیلو ولت تا 52 کیلوولت کاربرد دارند ,البته به دلایل اقتصادی ولتاژ سرویس در شبکه های توزیع معمولا تا 35 کیلو ولت می باشد.

به طور کلی این تابلوها از لحاظ ساختاری به دسته تقسیم می شوند:

  • تابلوهای Metal Enclosed
  • تابلوهای Metal Clad

تابلو های فشار متوسط از لحاظ عملکرد نیز به دو دسته تقسیم می شوند:

  • تابلو های کشویی
  • تابلو های فیکس

استاندارد مربوط به تابلو های فشار متوسط استانداردIEC62271  می باشد و مانند بخش فشار ضعیف دارای فرم های جداسازی و IP های مختلفی با توجه به حفاظت در برابر تماس با بخش های خطرناک و برق دار دارد. محصولات فشار متوسط  ما به سه بخش تقسیم می شود:

  • تابلو کمپکت Uniswitch ساخت شرکت ABB
  • تابلو کشویی Unsafe ساخت شرکت ABB
  • تابلو سنتی 20 و 33 کیلو ولت