سیستم مانیتورینگ وکنترل :

به طور کلی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از بخش های مختلف واحدهای صنعتی به صورت مجزا و یا گروهی و نمایش آنها با فرمت های خاص روی صفحه نمایش جهت رویت اپراتور را مانیتورینگ گویند.

 

برخی سیستم ها علاوه بر سیستم مانیتورینگ دارای سیستم کنترلی نیز می باشند که این سیستم می تواند به صورت دستی و یا اتوماتیک باشد.

 

سیستم های مانیتورینگ ما که بیشتر کاربردشان در مراکز داده یا همان DATA CENTER  ها می باشند به شرح زیر می باشند:

  • سیستم باطری مانیتورینگ
  • سیستم مدیریت انرژی دکل های مخاربراتی
  • سیستم مانیتورینگ رک ها

تجهیزات دیتا سنتر


کنترل ومانیتورینگ

باطری مانیتورینگ

دکل های مخابراتی

مانیتورینگ رک ها