تابلو کنترل و حفاظت:

تابلوهای کنترل وحفاظت برای کنترل وحفاظت سیستم ها طراحی شده اند که در اغلب موارد هر کدام به صورت جداکانه و در مواردی به صورت یکپارچه ساخته می شوند.

این تابلوها در مراکز کنترلی مورد استفاده قرار میگیرند مانند پست های فشار قوی اولیه , پتروشیمی ونفت,حفاظت ونظارت خطوط انتقال, شینه ها در پست هاو…

تابلو های کنترل وحفاظت ما ما براساس طرح ریتال می باشد که در انواع سوئینگ دار و با درب شیشه ای یا ساده ارائه می شود.

ویژگی ها:

  • امکان صدور فرمان قطع و وصل به صورت اتوماتیک ودستی
  • قابلیت تنظیم مقادیر جهت حفاظت
  • اندازه گیری پارامترهای مختلف
  • امکان مدیریت مصرف انرژی
  • دسترسی از جلو وعقب تابلو
  • تعمیر ونگهداری آسان

محصولات مرتبط:

  محصولات تابلو برق 


  تابلو فشار ضعیف

  تابلو MCC

  تابلو PCC

  تابلو PFC

  تابلو Out door

  تابلو فشار متوسط

  تابلو کشویی unisafe

  تابلو Uniswitch

  تابلو سنتی

 تابلو کنترل و اتوماسیون

  تابلو AVR

  تابلو PLC

  تابلو RTU & Scada

  کنترل و حفاظت

  تابلو هوشمند BMS