mission

چشم انداز (Vision):

ما سخت کار می کنیم تا بتوانیم به یک شرکت وبرند قدرتمند و موفق در زمینه های بازرگانی و تولید در حوزه وصنعت خودمان ارتقاء پیدا کنیم.

ماموریت(Mission):

  • ما به کار تیمی علاقه مندیم واز کارکنان مان حمایت می کنیم تا آن ها نیز بتوانند از مشتریان به خوبی حمایت و پشتیبانی کنند .
  • ارائه محصولات با کیفیت و خدمات ارزشمند و منحصر به فردی که منجر به رضایتمندی مشتریان گردد.
  • معرفی کردن شرکت و کسب وکار آن از طریق متد های بروز و جدید در حوزه های بازرگانی و بازاریابی که منجر به سودآوری و برند سازی گردد.

  D-Energy


  درباره ما

  ماموریت و چشم انداز

  ارزش ها

  چارت سازمانی