ارزش ها ما:

آنچه در زندگی فردی و گروهی حائز اهمیت است ارزش هایی است که به صورت پنهان بوده و همین ارزش ها پایه و اساس ساخت هویت های فردی و اجتماعی است.

مرکز اصلی ارزش های شرکت دانش انرژی برق آریا مشتریان ما است,ما کلیه اهداف شرکت را با انتظارات مشتریان تنظیم می کنیم ,ما برای جلب رضایت مشتریان سعی می کنیم سرویس های عالی و منحصر به فرد,کیفیت بالا,نوآوری در محصولات را ارائه دهیم.

ما نسبت به تمام معاملات با مشتریان ,پاسخگو هستیم ونسبت به عملکردمان تعهد داریم .

ما از طریق مشتریان خود,نسبت به فعالیت هایمان بازخورد دریافت می کنیم که این امر بهبود مستمر در امور شرکت را منچر می شود.

آنچه ما انجام می دهیم گوش دادن به مشتریان و ارائه ارزش پویا در بازارهایی است که ما در خدمت آنها هستیم.